Osztatlan közös tulajdon megszüntetése 
Földhivatalok
 Ma 2023. szeptember 30. Szombat; Jeromos napja van.
Keresés a foldhivatalok.geod.hu-n: Keresés a teljes interneten:
Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló törvény

Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól

Kérelem nyomtatvány az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993 évi II. törvény 2012. január 1-étől hatályos 12/F. §-a szabályozza a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetését. A tulajdoni hányadnak megfelelő önálló földrészlet kialakítását kezdeményezni lehet az illetékes körzeti földhivatalban. Az ehhez szükséges nyomtatványokat legkésőbb 2012. június 1.-ig kell benyújtani a földhivatalba!

A határidőben benyújtott kérelmek szerinti önálló földrészletek kialakításának költségeit (a soronkívüli eljárás kivételével) a Magyar Állam vállalja. Az új földrészletek kialakítása a kérelmezők megállapodása alapján, vagy ha ilyen egyezség nincs, akkor sorsolás útján történik. A kialakult új földrészletek kitűzésének költségét is a Magyar Állam viseli.

A határidő lejárata után a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. előírásait kell alkalmazni, és a tulajdonosok költségén telekalakítási eljárás útján lehet kialakítani a tulajdoni hányadok szerinti önálló földrészleteket.
Hirdetés:A kérelmet akkor lehet benyújtani, ha az osztatlan közös termőföldtulajdon a részarány-kiadások során jött létre és a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Azok a tulajdonosok is kérhetik a tulajdoni hányaduknak megfelelő földrészlet kialakítását, akik a korábbiakban ezt nem kérték, és az osztatlan közösben visszamaradtak. Az eljárás nem vonatkozik az erdőkre, kivéve a külterületen található fásításra. A kérelem benyújtásának nem feltétele, hogy valamennyi tulajdonostárs hozzájáruljon, vagy kérje azt.

Az önálló földrészletek kialakításakor a telekalakítás szabályait be kell tartani. A kialakítandó új földrészletek területe 3000m2-nél, a volt zártkerti területeken 1500m2-nél kisebb nem lehet. Az önálló ingatlanokat értékarányosan kell kialakítani, a nagyobb aranykorona értékű területekből kisebb, a kisebb AK értékű területekből nagyobb terület alakul ki. Szükség esetén a kialakuló önálló ingatlanok megközelíthetősége érdekében a megosztást végző földhivatal utakat is kialakíthat.

Hirdetés:


Megosztás:


Google hirdetés:

Impresszum  -   Adatvédelem  -   Jogi nyilatkozat